Tiêu chuẩn Châu Âu EN71-3 : 2013 + A1:2014

Tiêu chuẩn Châu Âu EN71-3 : 2013 + A1:2014

EN 71-3 được thiết kế để đánh giá sự di chuyển của một số hóa chất vào cơ thể nếu một đồ chơi hoặc các thành phần của một món đồ chơi đã được nuốt bởi một đứa trẻ.

Tiêu chuẩn Châu Âu đánh giá sự di chuyển của các nguyên tố này bằng cách nhúng đồ chơi vào một axit được thiết kế để biểu thị axit dạ dày trong hai giờ. Sau thời gian này, axit được đo phân tích để xem các hóa chất như chì, cadmium, thủy ngân và các chất khác được liệt kê dưới đây có hiện diện hay không. Nếu có mặt, điều này có nghĩa là chúng đã 'di cư' từ đồ chơi sang axit và như vậy điều này phản ánh một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho đứa trẻ.

Trong năm 2013 tiêu chuẩn đã được sửa đổi hoàn toàn, số lượng các yếu tố tăng từ 8 lên 19, với các ba loại cấp độ giới hạn khác nhau tương ứng với các loại đồ chơi khác nhau, theo bảng bên dưới:

Element 

Migration limit Category I

mg/kg 

Category II

mg/kg 

Category III

mg/kg Dry. brittle. powder like or pliable materials

Liquid or sticky

Scraped off materials (includes coatings. plastics. textiles. paper. glass. metal. wood)

Aluminium

5,625

1,406

70,000 

Antimony 

45

11.3

560

Arsenic 

3.8

0.9

47

Barium 

1,500

375

18,750

Boron  

1,200

300

15,000

Cadmium 

1.3

0.3

17

Chromium(III)37.5

9.4

460

Chromium(VI)0.02

0.005

0.2

Cobalt 

10.5

2.6

130

Copper 

622.5

156

7,700

Lead 

13.5

3.4

160

Manganese 

1,200

300

15,000

Mercury 

7.5

1.9

94

Nickel 

75

18.8

930

Selenium 

37.5

9.4

460

Strontium 

4,500

1,125

56,000

Tin 

15,000

3,750

180,000

Organic tin 

0.9

0.2

12

Zinc 

3,750

938

46,000


Sơn an toàn cho đồ chơi gỗ của ETA đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN71-3 : 2013 + A1:2014.