Tiêu chuẩn về An toàn đồ chơi trẻ em Việt Nam QCVN 3:2017/BKHCN

Tiêu chuẩn về An toàn đồ chơi trẻ em Việt Nam QCVN 3:2017/BKHCN

Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2009/BKHCN) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Năm 2017, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia xây dựng mới 02 Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) và soát xét 03 TCVN nhằm đảm bảo an toàn đồ chơi trẻ em cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng

QCVN 3:2017/BKHCN thay thế QCVN 3: 2009/BKHCN. (Tải văn bản QCVN 3:2017/BKHCN tại đây)
Những tiêu chuẩn được nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà đồ chơi trẻ em phải đạt như sau:
Sơn an toàn cho đồ chơi gỗ của ETA đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6238-3: 2011 (An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố.)

STT

YÊU CẦU VỀ
AN TOÀN 


SỐ TIÊU CHUẨN

TÊN TIÊU CHUẨN

1

Yêu cầu về cơ lý

TCVN 6238-1:2017 (ISO 8124-1:2014)
An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý.

2

Yêu cầu về chống cháy 

TCVN 6238-2:2017 (ISO 8124-2:2014)
An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 2: Yêu cầu chống cháy.

3

Yêu cầu về hóa học

   
3.1

Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại 

TCVN 6238-3: 2011 (ISO 8124-3:2010)


An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố.

3.2

Giới hạn về hợp chất hữu cơ độc hại
- Chất lỏng trong đồ chơi trẻ em
- Formaldehyt trong đồ chơi dành cho trẻ em dưới 3 tuổi
- Các phtalate trong đồ chơi trẻ em
- Các amin thơm trong đồ chơi trẻ em


4

Yêu cầu an toàn cho đồ chơi sử dụng điệnTCVN 11332:2016 (IEC 62115:2011)
Đồ chơi sử dụng điện – An toàn

Công ty TNHH Thương mại Công nghệ ETA
VP: B58 Đuờng C1, Khu 10HA, Phuờng Tân Thới Nhất, Q12, TP. Hồ Chí Minh
Xưởng: C10/10 Kênh Trung Ương, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
Hotline: 0903791301 - Tel: 028 5427 5380 - Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.etatech.com.vn - Website: www.sondogo.com.vn - Fanpage: https://www.facebook.com/Etapaint
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCriR5zVpumMlT12wqN6hl4A/about?view_as=subscriber
Mua hàng trực tuyến : Shopee: https://shopee.vn/etapaint - Lazada:https://www.lazada.vn/shop/son-an-toan-eta/
Copyright © 2014 www.sondogo.com.vn
Hotline: 0908 401 471
Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk