Các hợp chất organotin?

Các hợp chất organotin

Các hợp chất organotin (organotin) là các hóa chất gồm có thiếc liên kết trực tiếp với các nhóm hữu cơ khác nhau. Nói chung, các mono-, di-, hoặc tri-substituted organotin có nhiều ứng dụng nhất đối với ngành quần áo và giày dép, plastic, đồ chơi ...
Tại Sao Organotin Bị Hạn Chế Sử Dụng
Luật pháp các thị trường lớn trên khắp thế giới hạn chế sự hiện diện của organotin trong thành phẩm.
▪ Một số organotin được phân loại là có tính bền, tích tụ sinh học, có độc, rất bền và có tính tích tụ sinh học cao.
▪ Các organotin nhất định có thể gây độc cho sinh vật thủy sinh.
▪ Một số organotin có thể đóng vai trò như chất độc miễn dịch.
▪ Một số hợp chất nhất định là các chất làm hỏng nội tiết tố và có độc đối với hệ sinh sản.

Sơn ETA không chứa Các hợp chất Organotin (Tributyltin(TBT), Dibutyltin (DBT), Dioctyltin (DOT), Triphenyltin (TPhT)) AN TOÀN trong đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc trẻ em

eta - organotin