Quy định QD 46/2007 BYT

Phần 4. QUY ĐỊNH VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM
4.6. Quy định giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng, bảo quản và
đun nấu thực phẩm (trừ dụng cụ bằng gốm, thuỷ tinh)
4.6.1. Giới hạn tối đa kim loại nặng thôi nhiễm từ dụng cụ chứa đựng, bảo quản thực
phẩm
4.6.1.1. Quy định giới hạn tối đa thôi nhiễm kim loại nặng
qd46 byt
4.6.1.2. Ghi chú phương pháp kiểm tra
Chuẩn bị mẫu kiểm tra dụng cụ chứa đựng bảo quản như sau:
a. Rửa dụng cụ bằng xà phòng và tráng nhiều lần bằng nước sạch, không tiếp xúc với bề
mặt đồ chứa đựng thực phẩm khi đã rửa xong.
b. Đổ đầy dung dịch axit axetic 4% (v/v), để 24 giờ tại nhiệt độ phòng (ghi lượng dung
dịch trước khi lấy phân tích).
c. Sau 24 giờ quấy đều dung dịch axit axetic 4% và lấy một lượng đủ để phân tích định
lượng Sb, As, Cd, Pb.
Sơn gỗ an toàn thực phẩm ETA không chứa Cadimi (Cd), Antimon (Sb), Arsen (As), Chì (Bb), đạt chứng nhận an toàn theo Quy định 46/2007 của Bộ Y Tế, an toàn khi sử dụng sơn phủ lên bề mặt dụng cụ chứa đựng thực phẩm

eta Qd46 byt 001