Bảng màu sơn đặc chủng


eta -bangmau-sondacchung
SDC 03: Sơn đặc chủng trắng bóng
SDC 04: Sơn đặc chủng trắng mờ
SDC 24: Sơn đặc chủng trắng sữa
SDC 33: Sơn đặc chủng trắng đục

Tags: sơn kim loại