HDSD Sơn NC


Nguyên vật liệu sử dụng

Cách sử dụng

Thời gian khô

Định mức (m2/kg)

Tên vật tư

Tỷ lệ pha ( kg)

Khô sấy

Khô tự nhiên

Sơn NC 1 - 1

- 1 (Sơn NC)

- 1 (dung môi NC)
- cân đúng tỷ lệ

- khuấy đều
  - Khô bám bụi: 5 phút

- khô chà nhám: 30 phút
4-5