HDSD Sơn An Toàn cho đồ chơi gỗ hệ nước


Nguyên vật liệu sử dụng

Cách sử dụng

Thời gian khô

Định mức (m2/kg)

Tên vật tư

Tỷ lệ pha ( kg)

Khô sấy

Khô tự nhiên

Sơn WB 1 - 0.2

- 1 (Sơn WB)

- 0.2 (nước)
- cân đúng tỷ lệ

- khuấy đều
  - Khô bám bụi: 30 phút

- khô chà nhám: 45-60 phút
4-5