Quy trình sơn kính một màu

Bước 1: chuẩn bị bề mặt

Vệ sinh bề mặt bằng bùi nhùi 4 số 0, dùng súng hơi thổi cho sạch sẽ bề mặt kính trước khi sơn

Kiềm tra kính có trấy xướt thì cho mài lại

Kính bị lạnh do thời tiết thì dùng đèn, máy xấy hoặc lò xấy cho nhiệt độ vật liệu từ 25 – 30 oC là sơn được

Bước 2 : sơn kính một màu

Tỷ lệ pha : sơn kính màu: đóng rắn sơn kính : dung môi sơn kinh :  2 - 1 - 3

 khuấy đều mạnh : 3 – 5 phút

 thời gian sử dụng 2 giờ

 dùng súng phun

Thời gian khô bám bụi: 15 phút

khô cứng: 12 – 15 giờ

khô hoàn toàn: 48 giờ