Quy trình thi công sơn nứt trên kính

Bước 1: Vệ sinh bề mặt bằng bùi nhùi 4 số 0. ·  Dùng bùi nhùi 4 số 0 vệ sinh bề mặt cho sạch sẽ, dùng súng hơi thổi cho sạch sẽ bề mặt kính trước khi sơn.

· Kính kiểm tra có trầy xướt cho mài lại.

· Kính bị lạnh do thời tiết dùng đèn, máy xấy hoặc lò xấy cho nhiệt độ vật liệu từ 25 - 300C là sơn được.

Bước 2 Lớp sơn thứ 1: BÓNG KÍNH

      Tỉ lệ pha: Bóng kính  :       Đóng rắn sơn kính    :      Dung môi sơn kính : 2 - 1 - 3
                      
Chú ý: Thực hiện sơn lớp thứ hai sau lớp sơn thứ nhất 3 - 5 phút

·Bước 3 :  Lớp sơn thứ 2: SƠN NỨT TRONG HOẶC SƠN NỨT MÀU

                   Phun nứt 1 lượt : cho nứt nhỏ

                   Phun nứt 2 lượt : cho nứt vừa

                   Phun nứt 3 lượt : cho nứt lớn

Chú ý  : Thực hiện sơn lớp thứ ba sau lớp sơn thứ hai sau 3 giờ.

·Bước 4  Lớp sơn thứ 3: PHỦ BÓNG KÍNH CÁC MÀU

  Tỉ lệ pha: Bóng kính hoặc sơn nứt các màu    Đóng rắn sơn kính    Dung môi sơn kính : 2 - 1 - 3
              

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy đều từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút
- Thời gian sử dụng: 4 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 15 phút
- Khô cứng: 12 - 15 giờ
- Khô hoàn toàn: 48 giờ.