SCCPs là gì?

SCCPs là gì?

Paraffin clo hoá chui ngn (Short-chain chlorinated Paraffins hay SCCP) (C10-C13)
Các SCCP có thể tìm thấy trong plastic, cao su, mực, sơn, keo dính và chất phủ bề mặt... Hóa chất này nằm trong danh sách các chất bị cấm trên thị trường. SCCPs tồn tại trong môi trường, rất độc hại cho sinh vật dưới nước ở nồng độ thấp và dễ tích độc trong cơ thể động vật hoang dã cũng như con người, vì vậy hóa chất này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường.. Đối với sức khỏe con người, SCCPs có thể gây dị ứng, viêm da tiếp xúc
Sơn ETA, hoàn toàn không chứa độc chất SCCPs tuyệt đối AN TOÀN cho đồ chơi và đồ dùng trẻ em

eta - sccps