Quy trình sơn giả cổ

Bề mặt: MDF vernee xoan đào ( lỗ tim lớn), yêu cầu lấp hết tim gỗ

Bước 1:  Xử lý bề mặt

Xả nhám kỹ bề mặt bằng nhám 240 – 320

Bước 2 : glaze màu đen:

Dùng vải nhúng vào màu glaze đen, lau lên bề mặt gỗ, dùng lực mạnh để màu vào các tim gỗ. dùng khăn sạch khô lau sạch lại màu glaze

Bước 3: sơn men chống thấm:

Tỷ lệ pha : sơn men chống thấm: đóng rắn sơn men : dung môi : 1 – 1 – 2

Khuấy đều từ 3 – 5 phút

Sử dụng sau 10’

Thời gian sử dụng : 4h

Thời gian khô chà nhám 2 – 3h

Xả nhám 240

Bước 4 : sơn lót PU lần 1

Tỷ lệ pha : sơn PU lót: đóng rắn PU: dung môi PU : 2 – 1 – 1

Thời gian khô chà nhám : 2 – 3h

Xả nhám 320

Bước 5: Sơn lót PU lần 2

Tỷ lệ pha : sơn PU lót: đóng rắn PU: dung môi PU : 2 – 1 – 1

Thời gian khô chà nhám : 2 – 3h

Xả nhám 400

Bước 6: Stain màu cho đều

Dùng màu stain đen, phun dậm màu lại cho đều màu sản phẩm

Bước 7 : sơn PU 50 cho sản phẩm dùng trong nhà, 2k 50 cho sản phẩm dùng ngoài trời

Tỷ lệ pha : sơn PU50 : đóng rắn PU: dung môi PU : 2 – 1 – 1

Tỷ lệ pha : sơn 2k50 : đóng rắn 2k: dung môi 2k: 2 – 1 – 1

Ghi chú: trong trường hợp lỗ tim quá lớn không lấp hết thì có thể phun thêm một lớp sơn lót PU. Hoặc sản phẫm không yêu cầu lấp tim hoàn toàn thì có thể bỏ bớt 1 lớp sơn lót PU