Quy trình thi công sơn trên đá hoa cương

Bề mặt :  đá hoa cương
Bước 1 : Xử lý bề mặt
Dùng dung môi lau sạch bề mặt đá
Bước 2 : sơn 10 in 1 lần 1
Tỷ lệ pha : sơn bóng 10 in 1 : đóng rắn : dung môi = 1 – 1 – 2
Cân đúng tỷ lệ
Khuấy kỹ 3 – 5 phút
Sử dụng sau 10 phút
Sử dụng hết hỗn hợp sơn đã pha trong vòng 2h
Để khô từ 8 – 10 h, xả nhám mịn 400 – 600
 Bước 3: sơn 10 in 1 lần 2
Tỷ lệ pha : sơn bóng 10 in 1 : đóng rắn : dung môi = 1 – 1 – 1
Khuấy đều từ 3 – 5 phút
Sử dụng sau 10’
Thời gian sử dụng : 2h
Thời gian khô hoàn toàn 24h